Val av tågvirke

Tross är precis som linor, tågvirke och rep olika typer av längre och sammankopplade fibrer som är tvinnande men i sällsynta fall även flätade. Skillnaden är att just tross vanligen betecknar ett tågvirke av grövre slag som passar bra vid bogsering och förtöjning av båtar och fartyg.

På större fartyg är trossen vanligen av naturmaterial precis som de brukar vara på äldre segelfartyg. När man använder naturmaterial brukar det främst vara hampa som man använder sig av, men detta sker som sagt mest vid dekorationer och traditionsfartyg idag. Det vanligaste är idag att man använder sig av olika syntetmaterial. Fördelen att använda syntetmaterial, som exempelvis Polypropylen, är att materialet blir billigare men tyvärr också något mer känsligt för nötning och UV-ljus. Efter ett tag brukar materialet börja släppa ifrån sig fibrer vilket bland annat märks på att materialet blir stickigt. Men det olika syntetmaterialen finns gjorda av olika material och varierar därför i pris och när det gäller positiva och negativa egenskaper.

Att man numera använder betydligt mer tross och tågvirke av syntetmaterial än naturmaterial får en del följder på båtarna. Var man van vid att göra några speciella knopar med naturmaterialet får man se upp när man använder samma knopar med syntetmaterial då de betydligt lättare glider upp vid belastning då tågvirke av syntetmaterial har en mycket lägre friktion. Men i längden är de nya typerna av tågvirke som finns ute på marknaden betydligt mer prisvärda och användbara än många av de äldre typerna.