Brandsäkerheten på sjön

Bara för att man under båtturen är omringad av vatten betyder inte det att man kan strunta i brandsäkerheten. För skulle det börja brinna ombord så är det främsta målet att ingen ska komma till skada men samtidigt att man faktiskt ska kunna ta sig tillbaka hem eller till en trygg hamn. Något man inte kan göra om skadorna av en eventuell brand blir så pass stora att båten inte längre är sjöduglig, vilket skulle få allvarliga följder när man redan befinner sig till sjöss.

Brandsläckare ombord

För de flesta vana sjömän, om än på hobbynivå, är säkerheten en fråga man prioriterar, I de flesta fall handlar dock säkerheten om andra saker som kan inträffa ombord. Som att man går på grund eller kolliderar med ett annat fartyg. Bränder är dock något som också kan inträffa, även om man kanske inte tänker på det så ofta för att man inte ser dem direkt relaterade till båtar. Brandsläckare ombord på båten är en nödvändighet och en absolut livsviktig detalj att alltid ha på båten. Även ombord krävs det att snabbt och effektivt kunna släcka en brand om den väl skulle uppstå. En av den mest effektiva utrustningen att ta med sig när det gäller säkerhet är just en brandsläckare. Men annat som kan vara bra att ha ombord är en brandfilt men även att sätta upp en brandvarnare som kan varna om en brand skulle uppstå medan man sover, precis som i bostaden.